Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Koha home

Шинэ ном мэдээ 2024 #6

Шинэ номын мэдээ 2024 #5

Шинэ номын мэдээ 2024 #4

Шинэ номы мэдээ 2024 #3

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha