Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гадаад худалдааны иж бүрэн гарын авлага

Дэмбэрэл С., Батболд С.

Гадаад худалдааны иж бүрэн гарын авлага - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2005 - 363 хуудастай.

Гадаад худалдааны иж бүрэн гарын авлага.

65.422/Д 90 / Г132
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha