Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгж, эрхийн улсын бүртгэлийн дугаарын тухай заавар

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгж, эрхийн улсын бүртгэлийн дугаарын тухай заавар - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2004 - 140 хуудастай.

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгж, эрхийн улсын бүртгэлийн дугаарын тухай заавар : Монгол англи хэл дээр.

67.99/1Мо/0 / Ү-77
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha