Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын иргэний эрх зүй : Ерөнхий анги /Ред.Т.Сэнгэдорж

Т.Мөнхжаргал.

Монгол улсын иргэний эрх зүй : Ерөнхий анги /Ред.Т.Сэнгэдорж - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2000 - 259 хуудастай.

9992952016

Монгол улсын иргэний эрх зүй : Ерөнхий анги

67.99/1МО/3 / М 817
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha