Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын хүн ам зүйн менежмент

П.Гансүх

Монгол улсын хүн ам зүйн менежмент - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2000 - 148 хуудастай.

Монгол улсын хүн ам зүйн менежмент

60.7 / Г 232
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha