Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Өмчийн эрх зүй Хянан тохиолдуулсан :  Н.Чинбат

Цэрэнжээ Ц

Өмчийн эрх зүй Хянан тохиолдуулсан :  Н.Чинбат Онол практикийн асуудалд - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2000 - 174 хуудастай


Иргэний эрх зүй --Өмчийн эрх зүй

өмч хувьчлал дундаа өмчлөх эрх өвлөх эрх хувийн өмчийн эрх зүй төрийн өмчийн эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha