Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

УТБА-гийн лекцийн эмхтгэл,

УТБА-гийн лекцийн эмхтгэл, - УБ.: 2001 - 447 хуудастай.

УТБА-ийн лекцийн эмхтгэл

66,01/У-314 / У 314
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha