Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголын нүүдэлчдийн соёл : Оршихуй, эс оршихуй

Сумъяа Б

Монголын нүүдэлчдийн соёл : Оршихуй, эс оршихуй Редактор Б. Сумьяа - Улаанбаатар Адмон хэвлэлийн газар 1998 - 110 хуудастай

Үндэсний хэл бичиг шашин ёс заншил зэргээс төлөөлүүлэн авч оруулжээ


Түүх--Монгол--Нүүдэлчдийн соёл--Оршихуй, эс оршихуй

63.5/1Мо/ / С 729
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha