Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хэмжээт цаазатаас Бүгд найрамдах засагт шилжсэн нь: Анхдугаар үндсэн хууль (1921-1924) /

Батбаяр, Цэдэндамбын

Хэмжээт цаазатаас Бүгд найрамдах засагт шилжсэн нь: Анхдугаар үндсэн хууль (1921-1924) / Хянан тохиолдуулсан : Ж.Болдбаатар - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2023 - 320 хуудастай Товчилсон нэрийн жагсаалт, нэрийн хэлхээс, хавсралтуудтай 25 см

Ном зүй (хуудас 306-315)

Ардын эрхтэй хэмжээт цаазат Монгол улс -- Хууль, цааз тогтоох үйл ажиллагаа (1921-1924) -- Улсын анхдугаар их хурал -- Анхдугаар үндсэн хууль -- Анхдугаар үндсэн хуулийн харьцуулсан судалгаа

Номонд Монгол улсын анхдугаар үндсэн хуулийг эрх зүй талаас нь баримтад тулгуурлан судлан шинжилж, агуулга, үзэл баримтлал, ач холбогдол, сургамжийг нэгтгэн дүгнэснээс гадна Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот орос улс (РСФСР), Алс дорнодын бүгд найрамдах улс (АДБНУ), Тува, Туркестан болон Монгол улсын анхдугаар үндсэн хуулийн зарим харьцуулалт, гадаадын судлаачид анхдугаар үндсэн хуулийн талаар хэрхэн үнэлсэн талаар багтаасан. Тавдугаар бүлэг болон хавсралтад орсон баримт бичгийн ихэнх нь анх удаа хэвлэгдэн, судалгааны эргэлтэд орж байгаа ажээ.

9789919021542


Үндсэн хууль --Монгол --1921-1924

Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот орос улс Алс дорнодын бүгд найрамдах улсын үндсэн хууль Тувагийн 1926 оны үндсэн хууль Туркестаны үндсэн хууль Английн үндсэн хууль 1215 Япон улсын Үндсэн хуулийн орчуулга
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha