Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Organising a cyber crisis management exercise: guide

Organising a cyber crisis management exercise: guide - France 2022 - 125 pages 21 cm - .


information security

658.514 / C98
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha