Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Цар тахлын дараах бизнесийн нөхцөл байдлын судалгааны тайлан

Цар тахлын дараах бизнесийн нөхцөл байдлын судалгааны тайлан - Улаанбаатар 2022 - 53 хуудастай зурган мэдээллийн болон хүснэгтийн жагсаалттай 25 см


бизнес
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha