Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв / түр хамгаалах байраар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг үнэлэх : судалгааны тайлан

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв / түр хамгаалах байраар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг үнэлэх : судалгааны тайлан Evaluating the public knowledge and attitude towards gender-based violence and client satisfaction with one stop service centers / temporary shelters : survey main results - Улаанбаатар 2023 - 150 хуудастай 29 см


Монгол, англи хэл дээр


төрийн алба--төрийн үйлчилгээ --судалгааны тайлан
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha