Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төсвийн хяналт, шинжилгээ : иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулсан гарын авлага /

Төсвийн хяналт, шинжилгээ : иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулсан гарын авлага / Бэлтгэсэн : Ц.Болормаа ; Ө.Гэрэлт-Од ; Д.Тунгалаг ; Т.Хишигдулам - Улаанбаатар 2022 - 82 хуудастай 29 см

Ном зүй 73-75-р хуудаст

"Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих төсөл" ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн.


төсөв
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha