Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ /

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ / Боловсруулсан : Л.Мөнхзул бусад ; Хянан тохиолдуулсан : М.Санжаадорж - Улаанбаатар хот 2022 - 79 хуудастай 29 см

Ашигласан эх сурвалж хуудас 75-76

"Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих төсөл" ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн.

9789919993801

хандивмэргэжлийн боловсрол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha