Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Улс төрийн намын эрх зүйн зохицуулалтын хамтарсан удирдамж

Улс төрийн намын эрх зүйн зохицуулалтын хамтарсан удирдамж - Сэлэнгэ пресс 2023 - 111 хуудастай 25 см


улс төрийн нам.
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha