Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд шинжээчдийн хамтарсан дүгнэлт, зөвлөмж

Монгол улсын улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд шинжээчдийн хамтарсан дүгнэлт, зөвлөмж - хоёр дахь хэвлэл - Сэлэнгэ пресс 2023 - 52 хуудастай 25 см


улс төрийн нам
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha