Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Улсын хилийн тайлбар толь /

Энхжаргал, Ц

Улсын хилийн тайлбар толь / Хянан тохиолдуулсан : А.Муратхаан ; Орчуулсан : Ц.Янжмаа - Улаанбаатар хот Адмон принт ХХК 2021 - 176 хуудастай 25 см

Номонд улсын хилийн холбогдолтой нэр томъёо, үг хэллэгээс гадна өөрийн болон ОХУ, БНХАУ, АНУ-ын ижил төстэй байгууллагуудын номлол, үзэл баримтлал, практик ажиллагаанууд болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний актуудыг тусгаж боловмруулсан болно.

9789919266653

худалдан авсан


зэвсэг хүчин --батлан хамгаалах --лавлагааны
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha