Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хуулийн сургуульд сурсан 101 зүйл /

Вибеке Норгард Мартин

Хуулийн сургуульд сурсан 101 зүйл / Орчуулсан : Д.Цолмон ; Хянан тохиолдуулсан : Ч.Өнөрбаяр ; М.Батсуурь - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2019 - 101 хуудастай 13 см

Номноос АНУ-ын эрх зүйн тогтолцоо нь харьцуулсан эрх зүй судлалын үндсэн судлагдахуун болж буйг харж болох бөгөөд номын агуулга нь эрх зүйн практик судлалд илүү тулгуурлан бичигджээ.

9789919983604

худалдан авсан


эрх зүй--эрх зүйн тогтолцоо --АНУ
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha