Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эдийн засгийн антропологи : зах зээлийн бус эдийн засаг

Бямбабаатар, И

Эдийн засгийн антропологи : зах зээлийн бус эдийн засаг - МУИС хэвлэлийн газар 2023 - 170 хуудастай нэрийн хэлхээс 20 см - Антропологийн үндсэн ойлголт цуврал Эдийн засгийн антропологи : зах зээлийн бус эдийн засаг .

Эдийн засгийн ухаан нь аливаа асуудлыг тайлбарлахдаа онодоо урдаа барьж, араас нь баримтаар нотолдог бол эдийн засгийн антропологи нь эхлэн баримтаа цуглуулж, түүнийгээ задлан шинжилсэний үндсэн дээр онолоо гаргаж ирдэг хоёр өөр хандлагатай.

9789919010546

худалдан авсан


эдий засаг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha