Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Mongolia : Provincial competitiveness report 2022 : based on the statistics of 2021

Mongolia : Provincial competitiveness report 2022 : based on the statistics of 2021 - Ulaanbaatar 2022 - 222 pages

9789919972257

худалдан авсан


эдийн засаг--Монгол --2021

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2022
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha