Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хууль зүйн хариуцлага /

Азжаргал, Төмөр-Очирын

Хууль зүйн хариуцлага / Редакцын зөвлөл : П.Амаржаргал ; Н.Мөнхзул ; С.Цэрэндорж ; Ерөнхий редактор : Ж.Амарсанаа - Улаанбаатар хот 2023

Ном зүй хуудас 287-297д

Хууль зүйн хариуцлагын онолын үндэс -- Хууль зүйн хариуцлагын тогтолцоо -- Үндсэн хуулийн эрх зүйн хариуцлагын тухай ойлголт

Хууль зүйн хариуцлагыг дан ганц цээрлэл, ял шийтгэл, албадлагаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд урьдчилан сэргийлэх, ирээдүйд сайн нөлөө үзүүлэх, эерэг үр дагавар нөхцөлдүүлдэг болохыг харуулан туурвисан бүтээл бөгөөд хууль зүйн хариуцлагын мөн чанарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлж, энэ тогтолцооны агуулгыг түүний хөгжлийн чиг хандлагад тулгуурлан нэг сэдэвт бүтээлийн түвшинд бичсэн байна.

9789997810366

худалдан авсан


эрх зүйн онол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha