Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төрийн чадамжийг бүрдүүлэх нь : нотолгоо, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт

Эндрьюс, Матт 1972-

Төрийн чадамжийг бүрдүүлэх нь : нотолгоо, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт Орчуулсан : Б.Урангуа ; Б.Дөлгөөн ; Б.Билэгт - Би Жи Би Пик ХХК 2022 - 287 хуудастай 24 см

Лавлах хуудас 271-287-д

Байгууллагын чадамжийн асуудал зөвхөн төрд төдийгүй хувийн хэвшлийн байгууллагад ч чухлаар тавигддаг. Энэхүү бүтээл нь байгууллагын чадамжийн асуудлын мөн чанарыг ойлгож, бодит шийдлүүд гаргах замын зургийг зурахад хэрэгцээтэй луужин болж чадна.

9789919277307

худалдан авсан


төрийн байгуулал--төрийн алба
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha