Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Их гүрнүүдийн Монголын талаархи судалгаа, үзэл баримтлал : ОХУ, АНУ, БНХАУ II боть /

Алтанцэцэг, Ноосгойн 1955-

Их гүрнүүдийн Монголын талаархи судалгаа, үзэл баримтлал : ОХУ, АНУ, БНХАУ II боть / Хянан тохиолдуулсан : Л.Маналжав - Улаанбаатар 2021 - 212 хуудастай 25 см - боть II МУИС-ийн профессорын эрдмийн өв цуврал .

Оросын Монгол судлал -- АНУ-ын Монгол судлал -- БНХАУ-ын Монгол судлал

"МУИС-ийн профессорын эрдмийн өв" цувралаар доктор Ноосгойн Алтанцэцэгийн эрдэм монгол судаллын чиглэлийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулганыг толилуулж байна.

9789919504687

худалдан авсан


монгол судлал
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha