Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Банк санхүүгийн нэр томъёоны товч тайлбар толь : банк, санхүү, татвар, даатгал, хөрөнгө оруулга, хөрөнгийн үнэлгээ

Ганзориг, Аюушийн .

Банк санхүүгийн нэр томъёоны товч тайлбар толь : банк, санхүү, татвар, даатгал, хөрөнгө оруулга, хөрөнгийн үнэлгээ Хянан тохиолдуулсан : Д.Моломжамц ; Г.Гантогтох ; Р.Амаржаргал : Д.Батжаргал - анхдугаар хэвлэл - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК - 496 хуудастай 25 см

Эл толийг зохиохдоо А.Ганзориг болон бусад багш, судлаачийн 2015 онд эрхлэн гаргасан "Банк санхүүгийн англи нэр томъёог монгол хэлнээ орчуулан тайлбарласан толь" -ийг зохих хэмжээнд тусган харгалзсан бөгөөд уг тольд буй сайжруулах шаардлагатай зүйлийг нэмэн засварласан.


эдиийн засаг --банк--лавлах
эдиийн засаг --санхүү--лавлах
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha