Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын өрсөлдөөний эрх зүйн эх сурвалжид холбогдох баримт бичиг 1993-2022

Монгол улсын өрсөлдөөний эрх зүйн эх сурвалжид холбогдох баримт бичиг 1993-2022 Эмхэтгэсэн : Л.Отгонбаяр ; Редактор : Б.Амарсанаа ; М.Уянга - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг 2023 - 569 хуудастай 24 см

9789919003951

худалдан авсан


иргэний эрх зүй --өрсөлдөөний эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha