Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын иргэний эрх зүй : Ерөнхий үндэслэл / схемчилсэн тайлбар

Сүхбаатар, З

Монгол улсын иргэний эрх зүй : Ерөнхий үндэслэл / схемчилсэн тайлбар Редактор : Б.Амарсанаа - Нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэл - Улаанбаатар хот Адмрн принт 2022 - 179 хуудастай 25 см

Ном зүй (хуудас 175-179)

Схемчилсэн тайлбар байдлаар боловсруулсан анхны хэвлэлд иргэний эрх зүйн хөгжлийн сүүлийн үеийн ололтыг тусгасан бүрэн хэмжээний засвар оруулж 2 дахь хэвлэлийг бэлтгэжээ.

9789997876775


иргэний эрх зүй --Монгол --схемчилсэн тайлбар
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha