Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Татварын эрх зүй / сурах бичиг

Одгэрэл, Пүрэвдолгорын.

Татварын эрх зүй / сурах бичиг - Улаанбаатар хот 2021 - 319 хуудастай товчилсон үгйн жагсаалттай 23 см

Ном зүй (хуудас 316-319)

Татвар ба татварын эрх зүй -- Хувь хүний орлогын татварын эрх зүй -- Аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын эрх зүй

Зуун жилийн практикаар туршигдсан 50 гаруй хууль бүхий ХБНГУ-ын татварын эрх зүйн үндэсний тогтолцоон дээр Монгол улсын татварын эрх зүйн тогтолцоог харьцуулан номонд тайлбарласан.

9789919247898


санхүүгийн эрх зүй --татварын эрх зүй--Монгол --сурах бичиг
Үндсэн хууль --татварын эрх зүй
санхүүгийн эрх зүй --татварын эрх зүй --Герман --сурах бичиг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha