Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний эрх зүйн зохицуулалт

Цэрэнбат, М

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний эрх зүйн зохицуулалт - Улаанбаатар хот Китаб ХХК 2022 - 166 хуудастай 21 см

Ном зүй (хуудас 137-141)

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний эрх зүйн өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтын онцлог, төлөв байдал -- Гадаадын зарим улсуудын шүүх эмнэлгийн шинжилгээний байгууллагуудын зохион байгуулалт, тогтолцоо -- Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний эрх зүйн зохицуулалтыг болоьсронгуй болгох, шийдвэрлэх арга зам я

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний эрх зүйн орчин Монгол улсад одоогоор төлөвшөөгүй бөгөөд энэ асуудлыг шийдэх санал,зөвлөмж дэвшүүлэх зорилгоор гадаад орнуудын шүүх шинжилгээний байгууллагуудын тогтолцоо, шинжилгээний төрлийг харьцуулан судалжээ.

9789919229221


шүүх
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha