Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Богд хан уулын намын байгууллага

Дамба Н

Богд хан уулын намын байгууллага - УБ.: УХГ. 0 - 144 хуудастай

Богд хан уулын намын байгууллага :1921-1931

/ Д246
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha