Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Сургалтын эрүүгийн хууль

Золбоо Т.

Сургалтын эрүүгийн хууль Ред. Ж.Эрдэнэбулган - УБ Соёмбо принтинг 2017 - 202х.

23661-23662

9789997814760 20000

67.408 З-646
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha