Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс Боть. X-XI

Чоймаа Ш., Заяабаатар Д.

Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс Боть. X-XI Ер.ред. М.Баярсайхан, Т.Отгонтуул - УБ Соёмбо принтинг 2017 - 499х.

23195-Ф

9789997858283 52000

63.2(1)+63.3(1)52 Д-19
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha