Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол орны байгаль орчин: Боть.3. Монгол орны биологийн олон янз байдал

Монгол орны байгаль орчин: Боть.3. Монгол орны биологийн олон янз байдал Ер.ред. Г.Нямдаваа, Б.Авид - УБ Мөнхийн үсэг 2017 - 279х.

9789997820258 1000

20.1 М-69
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha