Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Парламентын бүрэн эрх төлөвшил, хөгжлийн чиг хандлага /

Амаржаргал, Пэлжидийн 1978-

Парламентын бүрэн эрх төлөвшил, хөгжлийн чиг хандлага / Редактор. Н.Лүндэндорж - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2016 - 251 хуудастай

23006 23007

Парламентын бүрэн эрхийн тухай онол, үзэл баримтлал -- Парламентын бүрэн эрх ба Үндсэн хууль -- Монгол улсын их хурлын бүрэн эрх

978-99962 978-99973-3-688-0 30000


Үндсэн хууль
улс төрийн нам
шүүх эрх мэдэл
парламент
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha