Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Үндсэн хуулийн эрх зүй: Парламентын онол, үзэл баримтлалын асуудал: Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл /

Амаржаргал, Пэлжидийн 1978-

Үндсэн хуулийн эрх зүй: Парламентын онол, үзэл баримтлалын асуудал: Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл / Редактор. Н.Лүндэндорж - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2015 - 256 хуудастай

22934-22936

9789996238963 15000


парламент --судалгаа шинжилгээ
Улсын их хурал
Үндсэн хууль

Магна Харт парламентын бүрэн эрх эдийн засгийн эрх зүй эрх зүйн сэтгэлгээ

67.400 А51
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha