000 00632 a2200241 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a9996213052
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a74/1Мо/ З-336
082 _bЗ-336
100 1 _aЗаяадэлгэр А
240 1 0 _a74
245 1 _aБоловсролын эдийн засаг
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2011
300 _a-873 хуудастай
653 _aБоловсролын эдийн засаг
942 _cBK
999 _c9242
_d9242