000 00788 a2200253 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a9992958375
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a81.2Англ/Д264
082 _bД264
100 1 _aДамбадорж Л
111 _a85 000 гаруй нэр томьёо, 40 000 гаруй хэллэг бүхий толь бичиг.
240 1 0 _a81.2
245 1 _aОрчин үеийн англи-орос-монгол толь
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c0
300 _a-1385 хуудастай.
653 _aОрчин үеийн англи-орос-монгол толь
942 _cBK
999 _c7847
_d7847