000 00741 a2200229 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _bГ20
100 1 _aГалсан Т.
111 _a40 жил туурвисан бүтээлийн дээж дөрвөн мөртийг нэгтгэн үсгийн дарааллаар байрлуулжээ.
240 1 0 _a0
245 1 _aЖирмийн сүлжээ боть 1. А-Н
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2003
300 _a-424 хуудастай.
653 _aЖирмийн сүлжээ: Боть 1. А-Н
942 _cBK
999 _c7090
_d7090