000 00615 a2200217 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a63.3(4Евр)
082 _bЕ 201
240 1 0 _a63.3
245 1 _aЕвропын түүх.XYI-XIX зуун. / Ред.З.Баасанжав, Д.Наранцэцэг
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2000
300 _a-480 хуудастай.
653 _aЕвропын түүх.XYI-XIX зуун.
942 _cBK
999 _c6714
_d6714