000 00627 a2200229 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a60.7
082 _bГ 232
100 1 _aП.Гансүх
240 1 0 _a60.7
245 1 _aМонгол улсын хүн ам зүйн менежмент
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2000
300 _a-148 хуудастай.
653 _aМонгол улсын хүн ам зүйн менежмент
942 _cBK
999 _c6533
_d6533