000 00642 a2200229 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a9992977027
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a78,36/3-724
082 _bЗ 724
240 1 0 _a78
245 1 _aЗохиогчийн үсэг дарааллын 3 тэмдэгт
260 _a -УБ.:
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2000
300 _a-266 хуудастай.
653 _aЗохиогчийн үсэг дарааллын гурван тэмдэгт.
942 _cBK
999 _c6445
_d6445