000 00696 a2200229 4500
003 MN-UlLSGH
005 20220824114720.0
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _a65.012
082 _bБ 207
100 1 _aБакей А
_94435
245 1 _aЭдийн засгийн ухаан
_bСурах бичиг
260 _aУлаанбаатар
260 _bАгаат хэвлэлийн газар
260 _c1998
300 _a285 хуудастай
650 _aЭдийн засгийн ухаан
_vСурах бичиг
_zМонгол
_93562
700 _aОросоо Р
_94436
942 _cBK
_n0
_2ББК
999 _c5811
_d5811