000 00549nam a22001937a 4500
003 MN-UlLSGH
008 190418b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789997814760
_c20000
040 _cMN-UlLSGH
082 _a67.408 З-646
100 _aЗолбоо Т.
110 _aМУИС ХЗС
240 _a 67.408 З-646
245 _aСургалтын эрүүгийн хууль
_cРед. Ж.Эрдэнэбулган
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг
_c2017
300 _a202х.
500 _a23661-23662
942 _cBK
999 _c27743
_d27743