000 00691nam a22001937a 4500
003 MN-UlLSGH
008 180510b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a978-99978-2-236-9
_c25000
040 _cMN-UlLSGH
082 _a67.404 Д473
100 _aДолжин С.
240 _a 67.404 Д473
245 _aЗалилах гэмт хэрэг ба гэрээний маргаан /өрсөлдөх хэм хэмжээ/
_cРед. Д.Баярсайхан
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг
_c2018
300 _a122х.
653 _aхувийн эрх зүй
_aсалбар эрх зүй
_aэрх зүйн хэм хэмжээ
700 _a Бадам Д.
942 _cBK
999 _c27248
_d27248