000 00917nam a22002177a 4500
003 MN-UlLSGH
008 170406b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a978-99962-2-606-9
_c10000
040 _cMN-UlLSGH
082 _b 67.404.1 Э-66.
100 _aЭнхзул Д.
110 _aДагвадорж сан, Нийгмийн сайн сайхны нийгэмлэг ТББ
240 _a 67.404.1 Э-66.
245 _aЭдийн болон Эдийн бус баялагийн эрх зүй: бодлогын хураамж
_cРед.П.Золзаяа
250 _aанхны хэвлэл
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг ХХК
_c2013
300 _a130 хуудастай.
500 _a23020 23021
653 _aөмчлөгч
_aөмчийн хэлцэл
_aхудалдан авах гэрээ
_aэрх шилжүүлэх
_aөмчлөх эрхийн хамгаалалт
942 _cBK
999 _c26297
_d26297