000 00729nam a22001937a 4500
003 MN-UlLSGH
008 170214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a978-99962-2-342-6
_c25000
040 _cMN-UlLSGH
082 _265.290-2я2
_bТ 587
100 _aТөмөрбат Д.
240 _a 65.290-2я2 Т 587
245 _aМаркетинг, менежмент, нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, статистик, экономиксийн англи-монгол толь бичиг
_cхян.Т.Энхтунгалаг
250 _aанхны хэвлэл
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг
_c2012
300 _a315 хуудастай.
500 _a22169-22170
942 _cBK
999 _c26236
_d26236