000 00700nam a22001937a 4500
003 MN-UlLSGH
008 170214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a978-99929-4-570-2
_c10000
040 _cMN-UlLSGH
082 _265.261/1Мо/-92 Д 437
_bД 437
100 _aДовууч М.
110 _aОтгонтэнгэр их сургууль Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль
240 _a 65.261/1Мо/-92 Д 437
245 _aСанхүүгийн нэр томъёоны лавлах
_cРед.Л.Удвал
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг
_c2012
300 _a104 хуудастай.
500 _a22137-22138
942 _cBK
999 _c26228
_d26228