000 00626nam a22001697a 4500
003 MN-UlLSGH
008 160127b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789992919906
_c1000
040 _cMN-UlLSGH
082 _267.99/1Мо/
_bМ-692
110 _aХууль зүйн үндэсний хүрээлэн
240 _a 67.99/1Мо/ М-692
245 _aМонголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл: Боть 9: 1995-1997. III сар
_cЕр.ред. Б.Чимид
_nБоть.9
260 _aУБ
_bМөнхийн үсэг ХХК
_c2010
300 _a619хуудастай.
942 _cCF
999 _c25519
_d25519