000 01023nam a22001937a 4500
003 MN-UlLSGH
008 151020b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789996229916
_c500
040 _cMN-UlLSGH
082 _a63.3(5Мон)
_bМ-695
100 _aИшдорж Б.
240 _a 63.3(5Мон) М-695
245 _aМонголын эх түүх: Монгол улсын хураангуй түүх Боть.2: Монгол улсын хураангуй түүх
_cЭмхэт. З.Лонжид, О.Батсайхан
_nБоть.2
_pМонгол улсын хураангуй түүх
260 _aУБ
_bСоёмбо принтинг
_c2014
300 _a114хуудастай.
740 _aБ.Ишдорж Монгол улсын хураангуй түүх зохиолын гар бичмэлээс кирилл үсэгт буулгасан эх
740 _aБ.Ишдоржийн Монгол улсын хураангуй түүх зохиолын 1924 оны хэвлэмэл эх
942 _cBK
999 _c25398
_d25398