000 00882 a2200241 4500
003 MN-UlLSGH
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cMN-UlLSGH
041 _aМонгол
082 _2ДАА
082 _a65.9/1Мо/92
082 _bӨ-768
110 _aӨмнөговь;Эдийн засаг
240 1 0 _a65.9
245 1 _aӨмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Хураангуй
260 _aУБ
260 _bМөнхийн үсэг ХХК ХГ.
260 _c2009
740 1 _aӨмнөговь;Эдийн засаг
520 1 _aбэлэг солилцоо
653 _aӨмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Хураангуй
942 _cBK
999 _c23990
_d23990