Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Your search returned 64 results.

Sort
Results
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрхзүй: Монгол Улсын Үндсэн хууль: Онол үзэл баримтлалын тойм.

by Төмөр С.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 17298, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 17300.

Гаалийн хууль тогтоомжийн эмхтгэл

by Гаалийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрхзүйн баримт бичгийн эмхтгэл.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 17321, Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 17322.

Монгол Улсын Үндсэн хууль: Онол үзэл баримтлалын тойм.

by Төмөр С.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 17392.

ХБНГУ-ын барьцааны үнэт цаасны тухай хууль : Монгол-Герман- Англи хэлээр

by Батсүх Ш | Германы Техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 20792, Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 20793.

Иргэн таны эрх зүйн хөтөч Хууль зүйн холбогдолтой түгээмэл асуулт-хариулт

by Түвшинтулга А.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 21027, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 21029.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 1: 1206-1910

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21270.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 2: 1911-1926. Ү сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21271.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть 3 : 1926. Ү1 сар-1936 он

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21272.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 4 : 1937-1958.Х сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21273.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 5: 1958.Х1 сар-1970

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21274.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 6 : 1971- 1985.1Ү сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21275.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 7: 1985.Ү сар-1992 он

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21276.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 8 : 1993-1994 он

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21277.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 9: 1995-1997. Ш сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21278.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 10: 1997.1Ү сар-1999. 1Ү сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21279.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 11: 1999. Ү сар-2000 он

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21280.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл: Боть 12 : 2001 он

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21281.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 14 : 2003- 2005. Х сар

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21283.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 15 : 2005.Х1 сар- 2007

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21284.

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл : Боть 16 : 2008- 2009

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2010Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 21285.

Pages
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha